Otázka

Z skolavpohode.cz

Romana N. se ptá

Prosím někoho kdo by mi vypracoval Dú z matiky i s postupem řešení.

1. Pozemek ve tvaru obdélníku má obsah 1,2 Ha a je 150 m dlouhý. Kolik sloupů potřebujeme k ohrazení pozemku, má-li být vzdálenost mezi sloupy 5 m.

2. Vypočítejte stranu kosočtverce, jehož obsah je 120 cm2 a jedna úhlopříčka je 24 cm.

3. Pozemek má tvar lichoběžníku, délka rovnoběžných stran je 106 m a 72 m, jejich vzdálenost 46 m. Vypočítejte plochu v hektarech.

4. Průměr kruhového záhonu je 3 metry. Na záhon sázíme květy v soustředních kružnicích. Vzdálenost řádku je 30 cm, vzdálenost květů je v řádcích, měřena po oblouku je 20 cm. Kolik květů vysázíme?

5. Obsahy 2 kruhů jsou v poměru 1 : 2. V jakém poměru jsou oba poloměry?

6. Kolik prken rozměr 4 m x 21 cm potřebujeme na novou podlahu skladu dlouhého 18 m a širokého 6,3 m ? Kolik prken třeba rozřezat v polovině, abychom rozřezali co nejméně prken?

15.04.2008

Odpovědi

Odpovědi se zobrazují jen registrovaným. Přihlaš se, nebo se zaregistruj.